Get Connected 2017-06-29T09:44:35+00:00
Loading...

Get Connected

In deze training krijgen deelnemers op een speelse wijze inzicht in hun eigen mogelijkheden en obstakels, rond contact maken. Ook leren zij communicatietechnieken toepassen die hen helpen beter contact te maken en te onderhouden.

Onderwerpen die aan bod komen;

  • Hoe schep je voorwaarden voor een goed contact? Zoals betrokkenheid, verbondenheid en de mogelijkheid het eigen verhaal te kunnen vertellen.
  • Voorbeelden van communicatietechnieken die goed contact bevorderen of in de weg staan.
  • Werken aan persoonlijke overtuigingen, die goed contact belemmeren
  • Ontdekken persoonlijke kwaliteiten, die kunnen helpen contacten te leggen en te onderhouden

Naast theoretische uitleg kunnen de deelnemers aan hand van speelse oefeningen de theorie in praktijk brengen.

Doelgroep: Mannen en vrouwen van 50+
Duur: 8 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst (3 maanden na afloop van de training)
Tijdstip: 13.00 uur – 15.00 uur
Kosten: € 40,00

Voor meer informatie over deze training kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.