Over ons 2017-06-29T09:34:08+00:00
Loading...

MISSIE

Team Meidenwerk wil jongeren de benodigde handvatten aanreiken die ervoor zorgen dat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste volwassen. Voor jongeren zijn zaken als kennis, vaardigheden en houding onmisbaar, gericht op ontwikkeling van een eigen identiteit in relatie tot hun omgeving. Dit kan worden bereikt door hen op interactieve wijze ervaringen te laten opdoen in het uitvoeren van concrete activiteiten.

Binnen het uitdragen van deze missie wordt rekening gehouden met hoe jongeren zaken beleven en er wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van deze jongeren. Er wordt steeds gezocht naar de meest passende begeleiding rekening houdend met hun ontwikkeling. Kennis over diverse aspecten zoals de ontwikkelingsfasen, de belevingswereld, achtergrond en niveau van de jongere is dus een belangrijke voorwaarde voor adequate voorlichting.

 

MEDEWERKSTERS

Marloes van Mulken, 29 jaar, pedagoog

Laura Hartman, 27 jaar, pedagoog