Algemene voorwaarden 2017-07-02T20:32:21+00:00
Loading...

Algemene voorwaarden

Richtlijnen met betrekking tot hulpverlening

Vrouwen melden zich zelf aan of worden doorverwezen door externe instanties. Het Meidenproject richt zich op vrouwen jonger dan 18 jaar. Het overige aanbod is bedoeld voor wie ouder is dan 18 jaar. Voordat een vrouw individueel of in een groep hulp krijgt, vindt er een intakegesprek plaats. Hierin wordt bekeken of het aanbod van het VGC aansluit bij de hulpverlening.

De activiteiten worden uitgevoerd door medewerksters en stagiaires die theoretisch- en/of ervaringsdeskundig en geschoold op het gebied van seksespecifiek werken. Medewerksters hebben als opleidingsachtergrond o.a. maatschappelijk werk, psychologie, creatieve therapie, verpleegkunde en (ortho)pedagogiek.

Vrouwen met psychiatrische problemen en ernstige verslavingen worden niet door het VGC geholpen.

Kosten

Algemeen
– Cursussen: 5 euro per bijeenkomst
– Individuele hulp: 15 euro per gesprek
– Groepshulp: 15 euro per bijeenkomst

Voor cursussen kan soms ook de bijdrage teruggevorderd worden bij de zorgverzekeraar. De hulpverlening valt onder Alternatieve Geneeswijzen.

Intakegesprekken en de groep ‘Ladies Only’ zijn gratis.

Arbo

Het VGC is gecertificeerd door Maetis Arbo tot een veilige werkplek. De actuele risico’s en de ernst daarvan naar huidige maatstaven zijn voldoende in kaart gebracht. Bij het VGC werkt een gecertificeerd Eerste Hulp bedrijfshulpverlener, met certificaat Brandbestrijding en Ontruiming Bedrijfshulpverlening en diploma Bedrijfshulpverlening. De totale Bedrijfshulpverlening in huis wordt samen met het Kenniscentrum Emancipatie uitgevoerd.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Het VGC volgt de richtlijnen zoals beschreven in de WetBescherming Persoonsgegevens (WBP).

Hier wordt controle over uitgevoerd. Uit onderzoek van deze functionaris blijkt dat het VGC geen onnodige gegevens van cliënten en medewerkers bewaart. Na de gestelde termijn worden deze vernietigd. Het VGC heeft een beveiligd bewaarsysteem voor cliëntgegevens.

Klachten

Voor klachten rondom onze bejegening is een klachtenprocedure opgesteld.