Missie en doelstelling 2017-06-17T20:44:29+00:00
Loading...

Missie en doelstelling

Onze missie is:

Het Vrouwengezondheidscentrum Maastricht wil vanuit de kracht en eigenheid van vrouwen een bijdrage leveren op het gebied van gezondheid en welzijn.

Wij ondersteunen vrouwen in hun eigen ontwikkeling en profilering en maken daarbij gebruik van  verschillende methoden zoals voorlichting, cursussen, individuele gesprekken en groepshulpverlening.

Er wordt voor en door vrouwen gewerkt, vanuit de visie dat een gebrek aan autonomie bij vrouwen samenhangt met haar maatschappelijke positie en socialisatie. Problemen en klachten van vrouwen worden door het VGC in een breder kader gezet. Er wordt niet alleen naar het individu met haar problemen gekeken maar er wordt ook aandacht besteed aan seksespecifieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze kunnen doorwerken in welbevinden, gezin en arbeid.

Het VGC draagt bij aan verdere ontwikkeling van werkvormen en methodieken, die passen binnen het sekse specifiek werken.

Onze uitgangspunten zijn:

  • Kleinschalig en laagdrempelig werken;
  • Snelle en directe hulp verlenen (geen lange wachttijden);
  • Werk op maat leveren;
  • Holistische kijk;
  • Transparante hulpverlening met heldere besluitvormingsprocedures;
  • Theoretische en ervaringsdeskundigheid;
  • Vrouwen verlenen hulp aan vrouwen, volgens seksespecifiek werken;
  • Integrale probleemaanpak (naast psychosociale hulp verwijzen we naar instanties voor materiële, justitiële en probleemspecifieke hulp).

Voor meer informatie lees ons strategisch plan: Strategisch plan VGC